ข่าวสารและกิจกรรม


ผู้บริหาร ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส ฝรั่งเศส เยี่ยมชมความสำเร็จของ ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา คุณนนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง ผู้บริหาร บริษัท เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายตะเกียงน้ำหอมต้นตำรับจากฝรั่งเศส Lampe Berger Paris อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะพนักงาน ได้ให้การต้อนรับ Mr.Brice Genin Export Director, Asia/Asean Country จาก Lampe Berger Paris ประเทศฝรั่งเศส ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการในประเทศไทยซึ่งเปิดสาขามาแล้ว 9 สาขาในเวลาเพียง 1 ปี

ข่าวสารและกิจกรรม


© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.