น้ำหอมสำหรับเติมตะเกียงกลิ่นแนวตะวันออก ช่วยสร้างความสงบสมดุลให้กายและใจ ด้วยส่วนผสมจากอำพัน เปลือกไม้ และเครื่องเทศ

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.