น้ำหอมสำหรับเติมตะเกียงกลิ่นสะอาดบริสุทธิ์ ช่วยผ่อนคลายและสร้างความสงบด้วยกลิ่นหอมอ่อนละมุนที่ได้จากดอกไม้ พืชพรรณธรรมชาติ และเปลือกไม้

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.