น้ำหอมสำหรับเติมตะเกียงกลิ่นสดชื่น สร้างความชื่นด้วยสารสกัดหลักจากพืชพรรณธรรมชาติ ผสมผสานกับผลไม้กลุ่มซิตรัส และเปลือกไม้

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.