Geometry Scented Bouquet Grey

THB 1,990.00

THB 1,592.00Description
Features
  • ก้านกระจายความหอมที่มาในขวดแก้วรูปทรงเรขาคณิตสีเทา
  • มาพร้อมกลิ่นหอม Cotton Caressที่เป็นกลิ่นหอมสะอาด
  • ในเซ็ทมาพร้อมก้านกระจายความหอมสีดำที่ผลิตจากโพลีเมอร์จำนวน 8 ก้าน

ปริมาตรสุทธิ : 180 มิลลิลิตร

ระยะวลาการใช้งาน: ประมาณ  4 สัปดาห์Available Options :


Qty:

YOU MAY ALSO BE INTERESTED IN THE FOLLOWING PRODUCT(S)

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.