TERMS & CONDITIONS THE ORDER


1. การดำเนินการสั่งซื้อ

 

- คำสั่งซื้อที่บริษัทได้รับระหว่างวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเริ่มดำเนินการในวันจันทร์หรือวันทำการถัดไป

- บริษัทจับรับผิดชอบการจัดส่งในกรณีที่ข้อมูลในการจัดส่งถูกต้อง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากการจัดส่งไม่ถึงมือผู้รับ หรือเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของผู้สั่งสินค้า

- บริษัทไม่สามารถรับคำสั่งซื้อที่ให้จัดส่งนอกประเทศไทยได้

- การซื้อสินค้าทุกครั้งจะต้องชำระเงิน โอนเงิน หรือให้ธนาคารอนุมัติก่อนดำเนินการทุกครั้ง

- บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน เมื่อคำสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น

- การสั่งซื้อสินค้าของคุณจะถูกจัดส่งโดย บริษัทABC กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้เซ็นรับสินค้า

 

 

2. สอบถามเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน

 

- ท่านสามารถ เช็คสถานะคำสั่งซื้อล่าสุดของท่าน ได้อย่างสะดวกรวดเร็วที่หน้า "สถานะคำสั่งซื้อ" แล้ว ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อให้ท่านใส่อีเมลและรหัสผ่านของท่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้ (log in) จะแสดงหน้าสรุปสถานะคำสั่งซื้อของท่านในปัจจุบันและอดีต สำหรับสินค้าที่จัดส่งให้แก่ท่าน แล้วจะปรากฏเลข tracking number (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบสถานะการขนส่ง

 

 

3. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

 

- เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินแล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ โปรดตรวจสอบนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าของเรา

- ในบางกรณี คำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกยกเลิกเองโดยอัตโนมัติด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้:

   • ผลิตภัณฑ์ขาดตลาด

   • ข้อมูลการชำระเงินที่ให้ไว้ไม่สมบูรณ์

   • ไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุได้

   • เป็นคำสั่งซื้อที่ซ้ำกัน

- หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งเหตุผลของการยกเลิกคำสั่งซื้อ และจะไม่มีการเรียกชำระค่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกเลิกใดๆ

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.