RETURN


1. นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

 

- กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าที่ได้รับ ถ้ารายการที่แสดงในใบเสร็จไม่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ในพัสดุ โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า กรุณาระบุเลขหมายเลขคำสั่งซื้อมาพร้อมกับที่อยู่อีเมล์ของท่านและเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

- หากสินค้าภายในที่ได้รับมีตำหนิหรือเสียหาย โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า การบุบฉีกขาดของกล่องพัสดุภายนอกที่เกิดจากการขนส่งอาจเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ

- นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.lampebergerthai.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ

- นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.lampebergerthai.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า

- สินค้าจะต้องถูกส่งกลับมาพร้อมกับใบเสร็จตัวจริงเท่านั้น

- สินค้าบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนได้ เช่น สินค้าลดราคา สินค้าที่ถูกใช้แล้ว สินค้าที่ถูกเปิดแล้ว เป็นต้น

- ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้

 

 

2. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนคืนสินค้า

 

- หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าที่ซื้อผ่าน www.lampebergerthai.com กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข การเปลี่ยน และคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

- หากสินค้าภายในที่ได้รับมีตำหนิหรือเสียหาย โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า การบุบฉีกขาดของกล่องพัสดุภายนอกที่เกิดจากการขนส่งอาจเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ

- นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.lampebergerthai.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ

- นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.lampebergerthai.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า

- สินค้าจะต้องถูกส่งกลับมาพร้อมกับใบเสร็จตัวจริงเท่านั้น

- สินค้าบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนได้ เช่น สินค้าลดราคา สินค้าที่ถูกใช้แล้ว สินค้าที่ถูกเปิดแล้ว เป็นต้น

- ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้

 

 

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า

 

กรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดย ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 02-672-0498 หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@lampebergerthai.com (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. -18.00 น.) กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้งเมื่อติดต่อเรา

 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

 

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผล การอนุมัติการเปลี่ยนคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม ถ้าการคืนสินค้าของท่านได้ถูกอนุมัติ เจ้าหน้าที่ จะนัดวันและเวลารับของคืนจากท่าน

 

ขั้นตอนที่ 3 การส่งคืนสินค้า

 

โปรดส่งคืนสินค้าด้วยวิธีลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันพร้อมลายเซ็น และใบเสร็จชำระเงินค่าขนส่งในการคืนสินค้า) เพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า และเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเข้ามาที่คลังสินค้าของเราเรียบร้อยแล้ว ค่าจัดส่งสินค้าคืนไม่สามารถเบิกได้

 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการเปลี่ยนคืนสินค้า

 

การดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนสินค้าใช้เวลา 1-3 สัปดาห์ โดยบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าให้ตามรายการที่ท่านสั่งซื้อผ่าน www.lampebergerthai.com เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าทดแทนประเภทอื่นได้

 

 

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจตามความเหมาะสม

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.