PRIVILEGE


การใช้สิทธิโปรโมชั่นโค้ด (Promotion Code)

 

- ท่านสามารถใช้สิทธิ์เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ เพียงใส่รหัสในช่อง “รหัสโปรโมชั่นโค้ด” ที่ปรากฏขึ้นในหน้า "ตะกร้าสินค้า" ระหว่างขั้นตอนการสรุปการสั่งซื้อ

- ท่านต้องพิมพ์รหัสโปรโมชั่นโค้ด ด้วยอักษรตัวเล็กใหญ่ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ หนึ่งรหัสสามารถใช้ได้ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้น และต้องใช้รหัสภายในระยะเวลาที่กำหนด

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.