DELIVERY


นโยบายการจัดส่งสินค้า

 

- สินค้าจะถูกจัดส่งเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น ในวันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ค่าบริการจัดส่งแบบมาตรฐาน เขตกรุงเทพมหานคร 100 บาท เขตจังหวัดอื่นๆ 100 บาท โดยจะดำเนินการและจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานครและ 3-5 วันทำการสำหรับพื้นที่อื่นๆ หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้นๆ

- ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมขนส่งต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ โดยจำกัดน้ำหอมขนาด 1,000 มิลลิลิตร ไม่เกิน xxขวด

- สินค้า 1 รายการ เพื่อสามารถส่งไปยังที่อยู่หนึ่งเดียว หากคุณจำเป็นต้องมีคำสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังที่อยู่หลายที่ คุณจะต้องวางสินค้าที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละที่อยู่

- จัดส่งสินค้าฟรี เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป

- หากได้รับสินค้าไม่ครบ จะต้องทำการแจ้งแผนกลูกค้าสัมพันธ์ทันที

- การจัดส่งสินค้าทุกแบบจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้รับ บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าถูกเซ็นต์รับโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อ เป็นผู้รับสินค้า

- บริษัทไม่สามารถรับคำสั่งซื้อที่ระบุปลายทางและการชำระเงินนอกประเทศไทยได้

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.