HOW TO BUY


ขั้นตอนที่ 1 : เลือกสินค้าใส่ตะกร้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการ ด้วยการเข้าไปในหน้าหมวดผลิตภัณฑ์ หรือพิมพ์ค้นหาบนหน้าเว็บไซต์ เมื่อท่านพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อแล้ว เลือกรูปแบบและใส่จำนวนสินค้าที่ท่านต้องการซื้อ (สามารถเลือกจำนวนของสินค้าโดยสามารถเลือกสินค้าชนิดเดียวกันได้มากที่สุด 6 ชิ้นต่อครั้ง) คลิก “ใส่ตะกร้า” เพื่อเลือกสินค้าลงในรายการสั่งซื้อ

 

ขั้นตอนที่ 2: ตะกร้าสินค้า

คลิกรูปตะกร้าสินค้าเพื่อดูรายการช้อปปิ้ง จำนวนสินค้าและราคารวมที่สั่งซื้อ ท่านสามารถลบสินค้าที่ไม่ต้องการออกจากรายการ หรือแก้ไขจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อได้ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถใส่ รหัสโปรโมชั่นโค้ด (Offer Code) ได้ ถ้ามี เลือกซื้อสินค้าต่อไป กดปุ่ม Continue Checkout

 

ขั้นตอนที่ 3: รายละเอียดการสั่งซื้อ

ขั้นตอนถัดไป คือการลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของใบเรียกเก็บเงินและที่อยู่การจัดส่งสินค้า ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ หากเคยบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน Account Profile

 

ขั้นตอนที่ 4: ยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อท่านเลือกซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม "ชำระเงิน" และเลือกวิธีการชำระเงินตามที่ท่านเลือก เมื่อท่านชำระเงินผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้า “ขอบคุณ” เพื่อยืนยันว่าคำสั่งซื้อของท่านประสบความสำเร็จหลังจากนั้นระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อไปยังอีเมล์ของท่านอีกครั้ง หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อเราฝ่ายบริการลูกค้า

 

นโยบายจำกัดการซื้อจำนวนสูงสุด

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์การสั่งซื้อไม่เกินหก 6 ชิ้นต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ และยอดการสั่งซื้อต่อลูกค้าแต่ละท่านไม่เกิน 12 ชิ้น

 

การขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

* กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ โปรดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อการออก ใบกำกับภาษี
1) ชื่อบริษัท และสาขา (โปรดระบุ)
2) เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
3) ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี
4) เลขที่ของใบกำกับภาษีอย่างย่อ

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.